Struktūra ir kontaktai

Žeimelio bendruomenės centro taryba

Tarybos pirmininkė

Daiva Skrupskelytė

Telefonas:+37061477687
El. paštas: daiva@duktas.lt

Tarybos nariai

Erikas Druktenis. Atsakingas už darbą su miestelio jaunimu.

Laima Karpavičiūtė. Atsakinga už bendruomenės projektus ir jų sklaidą.

Rūta Railienė. Atsakinga už miestelio senjorus ir jų veiklą.

Vanda Semaškienė. Atsakinga už bendruomenės socialinį darbą.

Saulius Zapalskis. Atsakingas už bendruomenės kultūrinę veiklą.

Gita Lausienė. Atsakinga už bendruomenės ūkinę veikla (bendruomenės turto priežiūra)

Bendruomenės narių sąrašas