Apie Žeimelį

Žeimelis – miestelis, įsikūręs Pakruojo rajone. Išsistatęs mūriniais pastatais Beržtalio upelio kairiajame krante, tik 4 km nuo Latvijos sienos. Tai vienas seniausių Lietuvos miestelių. Istoriniuose šaltiniuose paminėtas 1500-aisiais metais. Tada čia buvo vienas iš didesnių Lietuvos dvarų. Per miestelį ėjo pirklių kelias iš Prūsijos į Livoniją [1]. Žeimelyje gyventojų skaičius nuo XIX a. pabaigos išliko pakankamai pastovus. 1897 m. Žemielyje gyveno 1266 gyventojai. 1923 m. miestelyje ir dvare gyveno 1034 gyventojai [2]; 1970 m. – apie 1300 gyventojų, o 2001 metais – 1216 gyventojai.

Žeimelis – urbanistikos paminklas. XVII a. viduryje miestelio centre susiformavo gotikinė aikštė, iš kurios nusidriekia gatvės į Bauskę, Joniškį, Pasvalį ir Pakruojį. Savitas architektūrinis miestelio centrinės aikštės akcentas – Didžioji ir Mažoji smuklės (karčemos), kurių galai buvo pritaikyti gynybai. Didžioji statyta iš molio. Jos fasadą puošia keturios apvalios ir dvi keturkampės arkos. Joje veikia dvi parduotuvės ir baras „Svetainė“. Mažoji smuklė statyta XIX a. Dabar joje įsikūręs Pakruojo krašto muziejus „Žiemgala“, kuriame sukaupta daug medžiagos apie Žiemgalos krašto istoriją ir kultūrą. Taip pat miestelyje stovi Šv. Petro ir Povilo katalikų bažnyčia (pastatyta 1826 m.) ir Žeimelio evangelikų liuteronų bažnyčia.

Miestelyje veikia vidurinė mokykla, žemės ūkio mokykla, vaikų lopšelis-darželis, žemės ūkio bendrovė ir keli stambūs ūkiai, taip pat keleta parduotuvių ir kitų įstaigų. Įsikūręs paštas (LT-83034).

1997 m. patvirtintas Žeimelio herbas [3].

Įvairiuose šaltiniuose minimi Žeimelio vardo variantai: Zemele, Zeimel, Sheime, Žeime, Žeimeli, Žeimis, Scheimeln. Anksčiau vyravo nemažybinė forma Žeimys, bet XX a. nusistovėjo Žeimelis (galbūt dėl Žiemgalos vietovardžiams būdingos priesagos -el). Žeimys galima būtų kildinti iš tokios pat pavardės arba (iš to galėjo kilti ir pati pavardė) nuo bendrinio žodžio žeimys – „tas, kuris sušalo; šiaurietis“ arba žeimė – „šalta vieta“.

Naudota literatūra:

1. Lietuvos TSR urbanistikos paminklai. Vilnius. 1978. T. 1. 122 p.

2. Bronius Kviklys. Mūsų Lietuva. T. 3. 70 p.

3. Vikipedija. http://lt.wikipedia.org/wiki/Žeimelis