Žymų Archyvai: vasara

Vaikų vasaros poilsio stovykla „Mano komanda“

Birželio 18-22 dienomis 15 Žeimelio vidurinės mokyklos  6 – 10 klasių mokinių  pramogavo Agentūros – Visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondo dovanotoje vaikų vasaros poilsio stovykloje „Mano komanda“.

Stovyklos veikla buvo įvairiapusė. Daug dėmesio skirta mokinių pažintinei, ekologinei, kultūrinei veiklai, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiams tobulinti. Stovyklautojai apsilankė Pakruojo vaikų bibliotekoje, Šiaulių Tilžės kino teatre, Naisių žirgyne. Nepamirštami įspūdžiai paliko po pasijodinėjimo žirgais.

[svgallery name=”2012 06 Stovykla”]

Vadovaujami mokytojos Ingos Strižigauskienės ir 6 klasės mokinės Dominykos Gulbinaitės, gamino meniškus darbelius iš įvairių atliekų. Mokiniai piešė, dainavo, grojo gitara, žaidė įdomius žaidimus, surengė Madų šou, linksminosi nuotaikingoje diskotekoje.

Atsisveikindami su stovykla vaikai dėkojo Pakruojo labdaros ir paramos fondui, mokytojoms Raimondai Gasperavičienei ir Ingai Strižigauskienei  už įdomius užsiėmimus, rūpestį ir dėmesingumą.

Stovyklai netarė viso gero, bet sušuko: „Iki susitikimo kitais metais!“

Žeimelio vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Raimonda Gasperavičienė.

Menų malūnas

Taip vadinosi Žeimelio vidurinės mokyklos 6 – 11 klasių savaitės trukmės vaikų vasaros poilsio stovykla, kurią finansavo Agentūros – Visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondas.

Stovyklą pavadinome ,,Menų malūnas“ todėl, kad joje dalyvavo 15 vaikų, neabejingų dailei ir scenos menui.

Jaunieji dailininkai įvairiomis piešimo technikomis piešė Pakruojo vaizdus, kūrybingai išmargino drabužių pakabas, miesto centre surengė akciją ,,Padovanok gėlę Pakruojui‘‘, kurią labai šauniai įvertino joje dalyvavę pakruojiečiai.

Scenos mėgėjai sukūrė stovyklos dainą, parengė jumoristinį vaizdelį, organizavo beždžioniukų diskoteką, šauniausio moksleivio konkursą.

[svgallery name=”2011 06 29 Menu malunas”]

Neišdildomų įspūdžių paliko ekskursija po Pakruojo dvarą, už kurią esame dėkingi VŠĮ Pakruojo poilsio ir turizmo centro direktoriui Valdui Kanišauskui.

Būdamos ir dirbdamos kartu su vaikais įsitikinome, kad čia mokiniai ne tik lavino savo kūrybinius įgūdžius, bet ir mokėsi bendrauti, geriau pažinti save ir kitus, įsiklausyti į kito nuomonę, pajusti darbo džiaugsmą ir pasitikėjimą savo jėgomis.

Ne veltui, apibendrinant stovyklos rezultatus, vaikai rašė: ,,Norėčiau pakartoti stovyklos įspūdžius‘‘, ,,Dėkojame už puikiai praleistą laiką‘‘ ir t.t. Dalis vaikų norėjo, kad stovykla tęstusi kuo ilgiau.

Už puikiai praleistą laiką, dovanas nuoširdžiai dėkojame Agentūros – Visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondui. Džiaugiamės, kad yra žmonių, kurie neabejingi vaikų kryptingam ir kūrybingam užimtumui bei veiklai.

Visi tariame NUOŠIRDŲ AČIŪ ir tikimės tokio pat gražaus ir glaudaus bendravimo ir bendradarbiavimo ateityje.

Stovyklos ,,Menų malūnas‘‘ vadovės Raimonda Gasperavičienė ir Inga Strižigauskienė.