Žymų Archyvai: tetos

,,Viso pasaulio tetos‘‘ Žeimelio vidurinės mokyklos scenoje

,,Juoko menas… Nežinau už jį sunkesnio… Rašytojui ne taip sunku sugraudinti, pravirkdyti skaitytoją. Bet prajuokinti – ir taip, kad jis juoktųsi pats iš savęs – ne juokas‘‘.

Tai rašytojos humoristės, kurios 80-osioms gimimo metinėms mokykloje įvyko skirtas renginys, žodžiai.

Iš bibliotekininkės Virgutės Gribienės paruoštų pateikčių plačiau sužinojome apie rašytojos gyvenimą ir kūrybą. 6 klasės mokinių dramos būrelis, vadovaujamas direktorės pavaduotojos ugdymui Raimondos Gasperavičienės, parengė nuotaikingą vaidinimą pagal V.Žilinskaitės

apsakymą ,,Viso pasaulio tetos‘‘. Scenografiją spektakliui sukūrė mokytoja Inga Strižigauskienė ir jos vadovaujamas dramos būrelis.

Aš šiame spektaklyje atlikau net du vaidmenis – mamos ir vienos tetos. Mes, šeštokai, džiaugiamės, kad laisvalaikiu turime galimybę mokytis scenos meno.

6 klasės mokinė Rugilė  Bajalytė.