Žymų Archyvai: susitikimas

Žeimelyje – dailininkų pleneras

Birželio 13 – osios popietę Žeimelio žemės ūkio mokyklos bendrabutyje apsigyveno grupė dailininkų.
Tos pačios dienos vakarą muziejuje „Žiemgala“ vyko dailės plenero „Žiemgalos paveldas dailininkų kūryboje“ atidarymas, kurį organizavo muziejaus vedėja Daiva Skrupskelytė ir šiaulietis dailininkas Voldemaras Barakauskas.


Atidarymo iškilmėse dalyvavo archeologas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius Algirdas Girininkas, kraštietis, monografijos „Žeimelis“ vyriausias redaktorius ir sudarytojas Aloyzas Bėčius, Žeimelio seniūnijos seniūnė Vitalija Dobrovolskienė.
Plenero atidarymas sutapo su pagrindinio rėmėjo, Žeimelio žemės ūkio mokyklos direktoriaus Antano Indriulio, vardinėmis ir gimtadieniu. Ta proga jį pasveikino muziejaus vedėja, o kiekvienas dailininkas mokyklai padovanojo po savo tapytą paveikslą.
Plenero dalyviams dovanėles įteikė jaunosios dailininkės Smiltė ir Evelina.
Man teko svečius supažindinti su mūsų krašto senąja tarme, o šiandieninį žeimeliečių gyvenimą atskleidė daugiafunkcio centro linijinių šokių grupė.
Plenero metu nutapytų darbų parodos atidarymas įvyks, birželio 18 d. 14 val. Pakruojo krašto muziejuje „Žiemgala“.

Regina Noreikienė

Žeimelyje – šiaulietės, Vitos Morkūnienės knygos pristatymas

Vasario 19 d. Žeimelio daugiafukncio centro salėje, vyko šiaulietės, žurnalistės, rašytojos Vitos Morkūnienės ketvirtosios knygos „Obuolėtas. Įsižiūrėjimai iš arti“ pristatymas.
Įžanginėje popietės dalyje, kūrinį „Strangers in the Night“, trimitu atliko Pakruojo J. Pakalnio muzikos mokyklos moksleivis Erikas Magee, o jo broliukas – Benedict, smuiku pagriežė J. S. Bacho maršą.
Viešnią pristatė muziejaus „Žiemgala“ vadovė Daiva Skrupskelytė, kuri ją ir pakvietė atvykti į Žeimelį.


Rajono moksleivių raiškiojo skaitymo konkursų nugalėtojas, Žeimelio gimnazijos 3g. klasės moksleivis Justas Kazakevičius, perskaitė keletą pasirinktų tekstų iš pristatomos knygos.
Knygų autorės paprastumas, nuoširdumas, jautrumas, nuo pirmų susitikimo akimirkų prikaustė klausytojus.
Myli ponia Vita gyvenima, moka džiaugtis ir džiuginti kitus, gražiai vadina savo knygas „nameliai kuriuose gyvena mano mintys“. Dažnai sulaukianti skaitytojų klausimo sau ar kitiems rašo knygas, moteris turi atsakymą „niekada nerašau tik sau ir niekada nerašau tik skaitytojui“. Visos knygos: esė, publicistiniai straipsniai, poetinės ir filosofinės miniatiūros, autorei brangios.
Knygoje „Obuolėtas. Įsižiūrėjimai iš arti“ – asmeniški atsivėrimai, įsižiūrėjimai į save ir kitus, gamtos, kasdienybės, gyvenimo prasmės pajautimai. Rašytojos požiūriu knyga – laiškas rašomas į ateitį. Puslapiuose palikta daug tuščios vietos skaitytojo apmąstymams. Ketvirtoji knyga, kaip ir trys pirmosios, ilustruotos pačios autorės fotografuotomis nuotraukomis.
Vitos Morkūnienės gimtinė Kėdainių rajone, ji dėkinga likimui, už suteiktą galimybę pažinti Paberžės kleboną, Tėvą Stanislovą. Po nuoširdžių jų bendravimo akimirkų, šviesuolio biografija, prasmingos mintys, dangiški ir žmogiški patarimai, sugulė į pirmąją knygą „Pokalbiai Tėvo Stanislovo celėje“.
Nuoširdžiai džiaugiasi žmonos parašytomis knygomis vyras Donatas Morkūnas, turėjome galimybę paklausyti ir jo skaitomų kūrinėlių.
Antroje knygoje „Su savimi ir tavimi“, autorė neįprastai kalba apie paprastą mūsų gyvenimą, atkreipia mintis į vertybes, kurios bėgant metams keičiasi, amžinybę, būties akimirkos trapumą, egzistenciją. Kalbasi pati su savimi ir kartu su skaitytoju.
Pamilo ponia Vita mūsų lygumų karšto žmones, daug jų aplankė ir aprašė, dirbdama laikraščio „Šiaulių kraštas“ žurnaliste. Visi jos sutikti herojai su nepakartojamomis gyvenimo istorijomis, pomėgiais, keistenybėmis. Žurnalistei labai norėjosi juos visus kažkur pakviesti, pabūti kartu su jais. Sumanymą savitai pavyko įgyvendinti – jie vis susitiko publicistės trečioje knygoje „Dangaus eiliniai vieversiai“.
Klausytojams laikas neprailgo, neskubėjome skirstytis, buvome pakylėti, žodžiai palietė jautrias klausytojų sielos gelmes.
Aistringa keliautoja ir fotografė surengė ir nuotraukų parodą, kuri žeimeliečius džiugins iki Šv. Velykų. Knygų autorės teigimu, nuotraukose įamžinti Tėvo Stanislovo buitiniai ir liturginiai daiktai – įvadas į penktąją, mintyse brandinamą knygą.
Šiltą ir jaukią literatūrinę – meninę popietę surengė, vaikų darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Laima Karpavičiūtė ir daugiafunkcio centro renginių organizatorės Daiva Gasėnienė ir Dovilė Radavičienė.

Regina Noreikienė

Mokykloje – kariūnų vizitas

Vyresniųjų klasių mokiniams labai svarbu pilietiškumo, solidarumo jausmo, kitų kultūrų pažinimo, tarpusavio supratimo ir tolerancijos ugdymas. Šiuo tikslu mūsų mokyklą aplankė kariai iš Panevėžio karo prievolės centro, teritorinio Pakruojo skyriaus.

[svgallery name=”2012 03 Kariunu vizitas”]

10 – 12 klasių mokiniams Vyr. Leitenantas Aivaras Šatkauskas, Vyr. Seržantas Dalius Ožalinskas ir Eilinis Petras Sipavičius pravedė įdomią paskaitą apie savanorių tarnybą, apie tai, kokiais būdais galima tapti kariu, kaip siekti profesinės kario karjeros ir kokios savybės reikalingos kariui. Jie parodė naują, dar nė vienoje mokykloje nerodytą filmuką apie Lietuvos kariuomenę. Pusantros valandos trukusi paskaita neprailgo, nes kariai pademonstravo jų naudojamus ginklus – nuo pistoleto iki kulkosvaidžio. Visus atsivežtus ginklus mokiniai galėjo patys palaikyti rankose, pajusti jų svorį. Kariai savanoriai atsivežė ir didžiulę kiekvienam kariui priskiriamą kuprinę. Visą jos turinį- miegmaišį, palapinsiaustę, gertuvę, kastuvėlį, kilimėlį, antrą batų porą, atsarginius rūbus ir visa kita, kas reikalinga kariui, iškraustė ir aprodė Eil. Petras Sipavičius. Svečiai su savimi atsivežė ir pačių siūtą maskuojamąjį apsiaustą, slepiantį karį nuo priešo akių.

Susitikimas buvo toks įdomus ir taip mokiniams patiko, kad po paskaitos niekas nesiskirstė ir dar gana ilgai susidomėję klausinėjo karių apie jų tarnybos smulkmenas, buitį ir kaip tapti kariu.  Kariai kantriai ir noriai atsakinėjo į mokinių klausimus. Popietė su karias praėjo sklandžiai, įdomiai ir turiningai.

11 klasės mokinė Laura Aleksonytė.

Susitikimas bibliotekoje

Vasario 9 dieną Žeimelio bibliotekoje vyko Žeimelio seniūnijos seniūnės Vitalijos Dobrovolskienės,  seniūnijos darbuotojų ir vietos bendruomenės aktyvo susitikimas. Susitikimo vieta buvo parinkta ne atsitiktinai. Vasario 6 – 11 dienomis buvo skelbiama savivaldos savaitė.  Biblioteka – tai žinių ir gerų emocijų šaltinis, todėl jau senai kelti įsisenėję klausimai, kurie  vis nerasdavo sprendimo būdų, dabar  pasėjo viltį, kad galiausiai bus išgirsti vietos ir rajono valdžios.

[svgallery name=”2012 01 Susitikimas bibliotekoje”]

Kasdieniniai gyventojų klausimai ir pageidavimai,  kuriuos perteikė bendruomenės pirmininkas, surado atsakymą vietoje. Renginio metu pasiūlyta mintis rengti sistemingus susitikimus su seniūne, socialiniais darbuotojais ir vietos bendruomene buvo vienbalsiai sveikintina. Tad tikimės ateityje glaudaus ir produktyvaus tarpusavio bendradarbiavimo.

Žeimelio bendruomenės centro pirmininkas Kęstutis Valentinavičius.