Žymų Archyvai: senoliai

Sveikinkime ir būsime patenkinti

Didžiosios šventės  tikrai  kažkuo yra ypatingos…

Kiekvieną iš mūsų užplūsta gerumo banga, vienas su kitu dalinamės pačiomis geriausiomis, šilčiausiomis emocijomis, sodiname į kiekvieno širdį laimės daigelius, tuo pačiu pripildydami savo aruodą gerumu ir dosnumu.

Šiemetinis  prieššventinis gerumas ir atjauta lydėjo ir žeimeliečius. Jų dėka vietos parduotuvėse suaukotos maisto prekės virto simboliniais šviesos ir pagarbos spindulėliais, nors trumpam sušildančiais  vietos senolius.

[svgallery name=”2011 Senoliu lankymas”]

Tie žmonės – mūsų išmintis, bylojanti apie praeitį, dabartį ir mus pačius. Šiais metais Žeimelio bendruomenės atstovams durys visur buvo atvertos plačiai. Senoliai laukė ir tikėjo, tikėjo, kad juos aplankys, pasikalbės, palinkės sveikatos. Juk tai ir yra tikrosios gyvenimo vertybės, su kuriomis jie nugyveno visą ilgą ir gražų gyvenimą. Ir kaip buvo smagu sulaukti padėkos žodžių iš Onos Valatkienės, kuri padedama gerų žmonių gyvena jau šimtą metų.

Gerbiamieji, sveikinu visus su šventėmis, linkiu visada būti tokiais šventiškais, neabejingais viens kitam, dalinkime gero žodžio dvasią ir, žinoma, neužmirškime tikrosios bendravimo paslapties.

 Žeimelio bendruomenės centro pirmininkas Kęstutis Valentinavičius.

Senjorų sambūriui praėjus

Šventinis laikotarpis visada būna laukiamas, nes kiekvieną pakylėja dvasiškai. Ir ta didelė, šilta dvasia ateina iš amžių glūdumos, iš mūsų protėvių, senolių – mums artimų žmonių. Gal todėl kiekviena šiltoji gyvasties banga mums yra labai brangi. Ji užpildo kiekvieno iš mūsų sielą, aplanko namus, įžiebia viltį tikėjimo ir įprasmina mūsų gyvenimą. Su ta garbinga misija Žeimelio bendruomenės centro senjorų klubas buvo susirinkęs prieššventiniam vilčių ir apmastymo vakarui. Būtent tokiuose vakaruose, kai kiekvienas ištartas žodis skamba iš sielos gelmių, su dovana ir viltimi, kai kiekvienas šventinio stalo patiekalas paruoštas gyvenimo vagų išvagotų rankų, uždega mumyse didelį šviesos ir tikėjimo židinį.

[svgallery name=”Senjorai ir Senelis 2010″]

Ir kai visų prie stalo esančių veidai nušvinta gerumo šypsena, norisi ja pasidalinti su tais, kurie liko namuose, įkalinti metų naštos, kuriems reikia atjautos ir paprasto dėmesio. Tada  į pagalbą ateina ilgai lauktas Kalėdų senelis. Tai jis kiekvienam Žeimelio senoliui atnešė į namus Kalėdinės dvasios, palinkėjo sveikatos, laimės. Priminė, kad tik Jūsų mielieji seneliai, močiutės dėka  gyva Kalėdų dvasia. Ir tik Jūsų dėka ji gyvuos tėvų ir vaikų širdyse.

Su šventėmis jus visus!

Žeimelio bendruomenės pirmininkas Kęstutis Valentinavičius.