Žymų Archyvai: Konkursas

Žeimelio gimnazijos kraštotyrininkai viešėjo Vilniuje

Kovo mėnesį Žeimelio Gimnazijos gimnazistai užsiregistravo į respublikinį kūrybinių darbų konkursą „Aš čia gyvenu“, skirtą gimtajam kraštui pažinti ir populiarinti, pristatant vietoves ir objektus, atskleidžiančius miesto, miestelio, kaimo unikalumą.
Balandžio mėnesį konkursui pateikėme du darbus: 1 g. klasė gimnazistė Olivija Usonytė paruošė reportažą apie Žeimelio Vienybės ąžuolą, 3g. kl. gimnazistas Aleksas Pašuškevičius išsamiai aprašė Steigvilių kaimo vėjinio malūno istoriją. Moksleivių darbai buvo patalpinti į internetinę svetainę www.manokrastas.lt, vyko balsavimas.


Gegužės 24 d baigiamasis renginys įvyko Vilniuje, Valstybės saugomų teritorijų tarnybos konferencijų salėje. Kai kurių moksleivių darbai buvo įvertinti specialiais prizais. Mūsų gimnazistei Olivijai Usonytei atiteko, Valstybinio turizmo departamento prie ūkio ministerijos padėka ir dovanėlės. Visiems dalyvavusiems buvo įteiktos konkurso globėjos, švietimo viceministrės Genoveitos Krasauskienės ir organizatorės Genovaitės Paulikaitės padėkos, dovanotas nacionalinės ekspozicijos lankymas Valstybės saugomų teritorijų tarnyboje, ekskursijos po Vilniaus senamiesčio kalbančių skulptūrų parką, bei LDK valdovų rūmus.
Džiaugiamės turėję galimybė susipažinti su istorinėmis Vilniaus vietomis. Olivija ir Aleksas pagilino Lietuvos istorijos žinias, kurių prireiks ateityje.

Žeimelietės kraštotyrininkės – Tarptautinės konferencijos prizininkės

Žeimelio gimnazistės, Olivija Usonytė 1g. kl. ir Alina Aleksonytė 3g. kl. tapusios Šiaulių universiteto skelbto rašinių konkurso nugalėtojomis, kovo 4 d. savo darbus pristatė Tarptautinėje teorinėje – praktinėje moksleivių konferencijoje, „Aš labai myliu Lietuvą“.
Į Šiaulių „Romuvos“ gimnaziją atvyko dalyviai ne tik iš Lietuvos gimnazijų, progimnazijų, bet ir Rygos lietuvių mokyklos.


Mūsų kraštotyrininkės pateko į „Istorijos paslapčių“ sekciją ir joms teko varžytis su Šiaulių S. Šalkauskio, Panevėžio J. Miltinio, Mažeikių, M. Račkausko gimnazijų, Šiaulių „Romuvos“, Panevėžio „Vilties“ progimnazijų, bei Radviliškio raj, Pakalniškių pagrindinės mokyklos moksleiviais.
Darbų pristatymus stebėjo, uždavinėjo klausimus ir vertino 3 narių komisija.
Konferencijos pabaigoje buvo paskelbti atskirų sekcijų nugalėtojai. Laimė ir šį kartą nusišypsojo žeimelietėms. Už originalias darbų temas sulaukėme daug pagyrimų.
1 vieta buvo įvertintas Olivijos Usonytės pristatytas darbas „Petronėlių ir Nakrošiūnų kapinės – liuteroniško paveldo dalis“, darbo vadovė – kraštotyros mokytoja Regina Noreikienė.
3 vieta skirta Alinai Aleksonytei už darbą „Staškaviečių kaimo kapinės – neišdildomų prisiminimų pėdsakai“, darbo vadovė – istorijos mokytoja Lina Ulinienė.
Nugalėtojoms buvo įteiktos padėkos, diplomai ir Pakruojo rajono savivaldybės dovanotos vertingos knygos.
Konferencijos metu išklausėme daug įdomių pranešimų, išgirdome įvairių istorijų, legendų, pristatėme savo žiemgalos krašto kultūros paveldą.

Žeimelio gimnazijos kraštotyros būrelio vadovė
Regina Noreikienė

Žeimelietės – rašinių konkurso nugalėtojos

Praėjusių metų pabaigoje, Žeimelio gimnazijos kraštotyrininkės, Olivija Usonytė ir Alina Aleksonytė, dalyvavo Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto skelbtame rašinių konkurse „Ką mes žinome apie mūsų gyvenvietės senąsias kapines“.
1g. klasės moksleivės Olivijos Usonytės rašinys – „Petronėlių ir Nakrošiūnų kapinės – liuteroniško paveldo dalis“, laimėjo 1 vietą.
3g. klasės moksleivės Alinos Aleksonytės rašto darbas – „Staškaviečių kaimo kapinės“, buvo įvertintas 2 vieta.


Konkurso nugalėtojos ir jų konsultantės: istorijos mokytoja Lina Ulinienė, bei kraštotyros būrelio vadovė Regina Noreikienė, apdovanotos Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto diplomais, pažymėjimais ir atminimo dovanėlėmis.
Apdovanojimus Vasario 16 minėjimo metu iškilmingai įteikė Žeimelio gimnazijos direktorė Vilma Kaminskienė.

Regina Noreikienė
Žeimelio gimnazijos kraštotyros būrelio vadovė

Projektas „Žeimelio praeitis ir dabartis atvirukuose“ startuoja

Žeimelio bendruomenės centras jau eilę metų aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, kurios dėka miestelis gražėja, tvarkomi visuomeninės paskirties plotai, rengiamos tradicinės šventės.

Neseniai parengėme projektą „Žeimelio praeitis ir dabartis atvirukuose“.

Šiais metais miestelis švęs 510-ąsias įkūrimo metines. Miestelis yra garsus savo architektūriniais paminklais, unikaliu senamiesčiu, susiformavusiu dar XIXa. Dėl šios priežasties mūsų miestelis yra įtrauktas į Lietuvos urbanistikos paminklų sąrašą. Be to, miestelį garsina gausus įžymių, svarbių Lietuvos istorijoje, asmenų sąrašas. Tai pirmasis Lietuvos fizikas-chemikas Teodoras Grothus, skulptorius Kęstutis Balčiūnas, fizikos ir gamtos mokslų daktaras Vincentas Dienys, kompozitorius Julius Juzeliūnas ir kt.

Labai džiaugiamės, kad  VVG „Pakruojo partnerystė“ pritarė šio projekto svarbai ir pastoviai konsultavo rengiant projektą.

Šio projekto metu sieksime priminti apie Žeimelio istoriją, išsaugant jo unikalumą, garsinant jo garbų vardą. Šiandien Žeimelis žinomas tik labai ribotoje aplinkoje, susidarančioje dėl poreikio aplankyti gimines bei draugus. Siekdami gerinti miestelio žinomumą ir populiarumą, pasirinkome atvirukų ir katalogų gamybą ir leidybą.

Nuo šio straipsnio paskelbimo prasideda ir tęsiasi iki birželio 1d. konkursas „Žeimelio praeitis ir dabartis atvirukuose“, kuriame kviečiame aktyviai dalyvauti Pakruojo rajono savivaldybės vidurinių ir pagrindinių mokyklų mokinius, Pakruojo kultūros namų Dailės studijos narius, mūsų krašto dailininkus profesionalus, dailininkus mėgėjus – visus, kuriems rūpi Žeimelis,  jo  istorija ir kultūra. Kviečiame atvykti į Žeimelį, susipažinti  su miestelio architektūros objektais, aplankyti „Žiemgalos“ muziejų ir patirtus įspūdžius perteikti piešiniuose.

Žeimelio vidurinėje mokykloje surengsime atvirukų apie Žeimelį parodą ir jos pristatymą visuomenei. Sudaryta komisija atrinks 10 gražiausių, labiausiai atspindinčių Žeimelio įvaizdį, architektūrą, kultūrą ir savitumą atvirukų. Jie bus išleisti  400 vnt. tiražu. Komisijos atrinktų atvirukų nugalėtojai bus pagerbiami ir apdovanojami  šventės metu. Atvirukus ir katalogus viešinsime miestelio bendruomenės švenčių metu, platinsime turizmo centruose, dalinsime įtakingiems miestelio svečiams.

Šis projektas, be atvirukų ir katalogų gamybos, suteikė galimybę įsigyti nemažai techninių priemonių. Iš projekto lėšų nusipirksime garso aparatūrą, skaitmeninį fotoaparatą, nešiojamą kompiuterį ir projektorių bei kitas priemones, kurių iki šiol neturėjome ir kurios labai reikalingos švenčių ir renginių organizavimui, spausdinimui, veiklos įamžinimui.

Manome, kad atvirukai, kuriuose Žeimelis bus atskleidžiamas visuomenės ir moksleivių akimis, bus neabejotinai efektyvi ir patraukli rinkodaros priemonė, prisidedanti prie Žeimelio patrauklumo didinimo. Be to, atvirukai atliks ir kitas svarbias funkcijas – informavimo, sudominimo, paskatinimo, kvietimo atvykti.

TODĖL MALONIAI  KVIEČIAME  AKTYVIAI  DALYVAUTI  ŠIAME  PROJEKTE.

Žeimelio bendruomenės centro pirmininkė, projekto vadovė

Raimonda Gasperavičienė