Žymų Archyvai: atvirukai

Projekto „Žeimelio miestelio praeitis ir dabartis atvirukuose“ naujienos

Pagal strategijos „Pakruojo rajono 2007-2013 m. kaimo plėtros strategija“ priemonę „Krašto savitumo puoselėjimas ir patrauklaus įvaizdžio formavimas“,  paramos sutartis Nr. LEADER-09-PAKRUOJIS-01-004, vykdome projektą „Žeimelio miestelio praeitis ir dabartis atvirukuose“.

[svgallery name=”Zeimelis atvirukuose 2010″]

Projektas  sudomino ne tik Žeimelio gyventojus  bet ir Žeimelio vidurinės mokyklos,  Žeimelio žemės ūkio mokyklos, Bardiškių mokyklos,  Degesių mokyklos moksleivius. Atvirukai buvo piešiami, modeliuojami  įvairia technika ir grafika. Gausi atvirukų ekspozicija eksponuojama Žeimelio žemės ūkio mokykloje, Bardiškių mokykloje, Žeimelio vidurinėje mokykloje ir Žeimelio seniūnijos salėje.  Spalio 21 dieną  gyventojai bus supažindinti su projekto rezultatais, pagerbti projekto dalyviai, jiems įteikti diplomai ir atminimo dovanėlės. Dešimt laimėjusių atvirukų bus išleista 400 vnt. tiražu bei atvirukų katalogas 100 vnt. tiražu. Laukiame jūsų su pasiūlymais ir vertinimais ir tikimės, kad ir jūsų namuose liks mažytė projekto dalis apie Žeimelio miestelio praeitį, dabartį atviruke.

Žeimelio bendruomenės centro tarybos pirmininkas Kęstutis Valentinavičius.

Projektas „Žeimelio praeitis ir dabartis atvirukuose“ startuoja

Žeimelio bendruomenės centras jau eilę metų aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, kurios dėka miestelis gražėja, tvarkomi visuomeninės paskirties plotai, rengiamos tradicinės šventės.

Neseniai parengėme projektą „Žeimelio praeitis ir dabartis atvirukuose“.

Šiais metais miestelis švęs 510-ąsias įkūrimo metines. Miestelis yra garsus savo architektūriniais paminklais, unikaliu senamiesčiu, susiformavusiu dar XIXa. Dėl šios priežasties mūsų miestelis yra įtrauktas į Lietuvos urbanistikos paminklų sąrašą. Be to, miestelį garsina gausus įžymių, svarbių Lietuvos istorijoje, asmenų sąrašas. Tai pirmasis Lietuvos fizikas-chemikas Teodoras Grothus, skulptorius Kęstutis Balčiūnas, fizikos ir gamtos mokslų daktaras Vincentas Dienys, kompozitorius Julius Juzeliūnas ir kt.

Labai džiaugiamės, kad  VVG „Pakruojo partnerystė“ pritarė šio projekto svarbai ir pastoviai konsultavo rengiant projektą.

Šio projekto metu sieksime priminti apie Žeimelio istoriją, išsaugant jo unikalumą, garsinant jo garbų vardą. Šiandien Žeimelis žinomas tik labai ribotoje aplinkoje, susidarančioje dėl poreikio aplankyti gimines bei draugus. Siekdami gerinti miestelio žinomumą ir populiarumą, pasirinkome atvirukų ir katalogų gamybą ir leidybą.

Nuo šio straipsnio paskelbimo prasideda ir tęsiasi iki birželio 1d. konkursas „Žeimelio praeitis ir dabartis atvirukuose“, kuriame kviečiame aktyviai dalyvauti Pakruojo rajono savivaldybės vidurinių ir pagrindinių mokyklų mokinius, Pakruojo kultūros namų Dailės studijos narius, mūsų krašto dailininkus profesionalus, dailininkus mėgėjus – visus, kuriems rūpi Žeimelis,  jo  istorija ir kultūra. Kviečiame atvykti į Žeimelį, susipažinti  su miestelio architektūros objektais, aplankyti „Žiemgalos“ muziejų ir patirtus įspūdžius perteikti piešiniuose.

Žeimelio vidurinėje mokykloje surengsime atvirukų apie Žeimelį parodą ir jos pristatymą visuomenei. Sudaryta komisija atrinks 10 gražiausių, labiausiai atspindinčių Žeimelio įvaizdį, architektūrą, kultūrą ir savitumą atvirukų. Jie bus išleisti  400 vnt. tiražu. Komisijos atrinktų atvirukų nugalėtojai bus pagerbiami ir apdovanojami  šventės metu. Atvirukus ir katalogus viešinsime miestelio bendruomenės švenčių metu, platinsime turizmo centruose, dalinsime įtakingiems miestelio svečiams.

Šis projektas, be atvirukų ir katalogų gamybos, suteikė galimybę įsigyti nemažai techninių priemonių. Iš projekto lėšų nusipirksime garso aparatūrą, skaitmeninį fotoaparatą, nešiojamą kompiuterį ir projektorių bei kitas priemones, kurių iki šiol neturėjome ir kurios labai reikalingos švenčių ir renginių organizavimui, spausdinimui, veiklos įamžinimui.

Manome, kad atvirukai, kuriuose Žeimelis bus atskleidžiamas visuomenės ir moksleivių akimis, bus neabejotinai efektyvi ir patraukli rinkodaros priemonė, prisidedanti prie Žeimelio patrauklumo didinimo. Be to, atvirukai atliks ir kitas svarbias funkcijas – informavimo, sudominimo, paskatinimo, kvietimo atvykti.

TODĖL MALONIAI  KVIEČIAME  AKTYVIAI  DALYVAUTI  ŠIAME  PROJEKTE.

Žeimelio bendruomenės centro pirmininkė, projekto vadovė

Raimonda Gasperavičienė