Mėnesio archyvas: birželio 2012

Vaikų vasaros poilsio stovykla „Mano komanda“

Birželio 18-22 dienomis 15 Žeimelio vidurinės mokyklos  6 – 10 klasių mokinių  pramogavo Agentūros – Visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondo dovanotoje vaikų vasaros poilsio stovykloje „Mano komanda“.

Stovyklos veikla buvo įvairiapusė. Daug dėmesio skirta mokinių pažintinei, ekologinei, kultūrinei veiklai, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiams tobulinti. Stovyklautojai apsilankė Pakruojo vaikų bibliotekoje, Šiaulių Tilžės kino teatre, Naisių žirgyne. Nepamirštami įspūdžiai paliko po pasijodinėjimo žirgais.

This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery

Vadovaujami mokytojos Ingos Strižigauskienės ir 6 klasės mokinės Dominykos Gulbinaitės, gamino meniškus darbelius iš įvairių atliekų. Mokiniai piešė, dainavo, grojo gitara, žaidė įdomius žaidimus, surengė Madų šou, linksminosi nuotaikingoje diskotekoje.

Atsisveikindami su stovykla vaikai dėkojo Pakruojo labdaros ir paramos fondui, mokytojoms Raimondai Gasperavičienei ir Ingai Strižigauskienei  už įdomius užsiėmimus, rūpestį ir dėmesingumą.

Stovyklai netarė viso gero, bet sušuko: „Iki susitikimo kitais metais!“

Žeimelio vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Raimonda Gasperavičienė.

Mokyklos šventė

Žeimelio vidurinė mokykla surengė šventę – Mokyklos dieną, kurioje dalyvauti pakvietė ir miestelio bendruomenę. Šventės tikslas – apžvelgti praeitų metų mokyklos veiklą, pristatyti ją visuomenei.

This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery

Renginio pradžią žyminti eisena nuvilnijo Žeimelio gatvėmis į kultūros namus. Čia mokyklos direktorė Vilma Kaminskienė pristatė mokyklos veiklos ataskaitą. Ji pateikė statistinių duomenų apie mokinius ir jų pasiekimus, apie mokytojus, papasakojo apie neformalųjį ugdymą, apžvelgė mokyklos situaciją, palygindama ją su kitomis Lietuvos mokyklomis, atskleidė perspektyvas. Po to mokyklos direktorė įteikė padėkos raštus įvairių olimpiadų ir konkursų dalyviams ir jų mokytojams. Be to, visoms klasėms buvo išdalintos saldžios dovanos, gautos iš p. Almos Adamkienės paramos ir labdaros fondo. Už įvairius sporto pasiekimus padėkos raštus, medalius ar prizus mokinius kvietė atsiimti kūno kultūros mokytojas Virginijus Padgurskis. Vėliau scenoje vienas paskui kitą plaukė gitaristų atliekamos melodijos, skambėjo dainininkų balsai, šoko maži ir dideli. Savo tyrimą apie elektros energijos taupymą pristatė vienuoliktokai. Šventės metu kultūros namuose vyko keramikos bei darbų būrelius lankančių mokinių ir kai kurių mokytojų individualių darbų paroda, pristatyti moksleivių projektinių darbų plakatai, piešiniai. Tikimės, kad gražių darbų pristatymo šventė taps tradicinė.

Žeimelio vidurinės mokyklos mokytoja Roma Chainauskienė.

Kvietimas dalyvauti apklausoje apie Žeimelį

Gerbiamieji Žeimelio miestelio gyventojai,
Prašau Jūsų pagalbos ir kviečiu dalyvauti apklausoje apie Jūsų miestelį. Tyrime siekiama išanalizuoti Žeimelio heraldiką, sužinoti, kaip joje atsispindi kultūrinė ir istorinė atmintis. Kultūrinė atmintis – tai tokia kolektyvinės atminties forma, kuri nuolatos kinta dėl įvairiausių aplinkybių. Ši atmintis perteikdama ankstesnę patirtį, įtakoja dabartinės visuomenės sąmonę, vertybes ir gyvenimo būdą. Miestelių heraldika yra vienas iš kultūrinės atminties simbolių. Istorinė atmintis – tai įvykiai, datos, kurie yra prisimenami, išlieka žmonių atmintyje. Jūsų nuomonė labai svarbi, atliekant tyrimą, kadangi būtent Jūs geriausiai žinote apie Žeimelį.
Kviečiu Jus atsakyti į klausimus ir taip padėti plėsti, gilinti žinias apie Jūsų miestelį, suprasti, kaip jos įtakoja šiandieninį praeities įvaizdį. Taip pat sužinoti, kaip miestelio valdžios, kultūrinės įstaigos plėtoja informaciją apie Žeimelio heraldiką bei kuria kultūrinę ir istorinę atmintis.

Gauti rezultatai bus paskelbti ir pateikti apibendrintais skaičiais, diagramų ir lentelių pavidalu, todėl garantuojamas visiškas tyrimo dalyvių slaptumas. Šio tyrimo rezultatai bus skelbiami Šiaulių universiteto, Lietuvos Mokslo Tarybos rengiamų konferencijų metu, taip pat yra numatyta parašyti keletą straipsnių įvairiuose mokslo leidiniuose, pavyzdžiui, „Šiaurės Lietuva“,  „Žiemgala“.

TYRIMO REZULTATAI Į MIESTELIO SENIŪNIJĄ BUS ATVEŽTI ARBA ATSIŲSTI ŠIŲ METŲ RUGSĖJO-SPALIO MĖNESIAIS.

Elektroninį anketos variantą rasite adresu http://apklausa.lt/f/anketa-kulturine-ir-istorine-atmintis-miesteliu-heraldikoje-1cbyvpu.fullpage.
Tyrimą atlieka Šiaulių universiteto, Humanitarinio fakulteto, Kultūros studijų magistrantūros studentė Gabrielė Jasiūnienė. Iškilus klausimams galite skambinti telefonu 862522288, arba rašykite el.paštu: gabrieleabr@splius.lt
Tyrimą remia Lietuvos Mokslo Taryba.

Gabrielė Jasiūnienė.