Su 101 gimtadieniu!

Prieš 101 metus vasario 12 dieną su vėju ir gyvenimo daina lūpose, apsigaubus baltu sniego patalu į mūsų pasaulį atėjo ONA VALATKIENĖ. Tai žmogus mums bylojantis gyvenimo šviesą, senolių išmintį, bei gerumo, pasiaukojimo ir ištikimybės prasmę.

Onai Valatkienei 101 metai. 2012 m.

Žeimelio bendruomenė su didele pagarba sveikina ilgaamžę bendruomenės narę, linki sveikatos, geros nuotaikos ir dar ilgo – šviesaus spindėjimo akyse.

 Žeimelio bendruomenės centras.