Sveikinkime ir būsime patenkinti

Didžiosios šventės  tikrai  kažkuo yra ypatingos…

Kiekvieną iš mūsų užplūsta gerumo banga, vienas su kitu dalinamės pačiomis geriausiomis, šilčiausiomis emocijomis, sodiname į kiekvieno širdį laimės daigelius, tuo pačiu pripildydami savo aruodą gerumu ir dosnumu.

Šiemetinis  prieššventinis gerumas ir atjauta lydėjo ir žeimeliečius. Jų dėka vietos parduotuvėse suaukotos maisto prekės virto simboliniais šviesos ir pagarbos spindulėliais, nors trumpam sušildančiais  vietos senolius.

[svgallery name=”2011 Senoliu lankymas”]

Tie žmonės – mūsų išmintis, bylojanti apie praeitį, dabartį ir mus pačius. Šiais metais Žeimelio bendruomenės atstovams durys visur buvo atvertos plačiai. Senoliai laukė ir tikėjo, tikėjo, kad juos aplankys, pasikalbės, palinkės sveikatos. Juk tai ir yra tikrosios gyvenimo vertybės, su kuriomis jie nugyveno visą ilgą ir gražų gyvenimą. Ir kaip buvo smagu sulaukti padėkos žodžių iš Onos Valatkienės, kuri padedama gerų žmonių gyvena jau šimtą metų.

Gerbiamieji, sveikinu visus su šventėmis, linkiu visada būti tokiais šventiškais, neabejingais viens kitam, dalinkime gero žodžio dvasią ir, žinoma, neužmirškime tikrosios bendravimo paslapties.

 Žeimelio bendruomenės centro pirmininkas Kęstutis Valentinavičius.