Menų malūnas

Taip vadinosi Žeimelio vidurinės mokyklos 6 – 11 klasių savaitės trukmės vaikų vasaros poilsio stovykla, kurią finansavo Agentūros – Visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondas.

Stovyklą pavadinome ,,Menų malūnas“ todėl, kad joje dalyvavo 15 vaikų, neabejingų dailei ir scenos menui.

Jaunieji dailininkai įvairiomis piešimo technikomis piešė Pakruojo vaizdus, kūrybingai išmargino drabužių pakabas, miesto centre surengė akciją ,,Padovanok gėlę Pakruojui‘‘, kurią labai šauniai įvertino joje dalyvavę pakruojiečiai.

Scenos mėgėjai sukūrė stovyklos dainą, parengė jumoristinį vaizdelį, organizavo beždžioniukų diskoteką, šauniausio moksleivio konkursą.

[svgallery name=”2011 06 29 Menu malunas”]

Neišdildomų įspūdžių paliko ekskursija po Pakruojo dvarą, už kurią esame dėkingi VŠĮ Pakruojo poilsio ir turizmo centro direktoriui Valdui Kanišauskui.

Būdamos ir dirbdamos kartu su vaikais įsitikinome, kad čia mokiniai ne tik lavino savo kūrybinius įgūdžius, bet ir mokėsi bendrauti, geriau pažinti save ir kitus, įsiklausyti į kito nuomonę, pajusti darbo džiaugsmą ir pasitikėjimą savo jėgomis.

Ne veltui, apibendrinant stovyklos rezultatus, vaikai rašė: ,,Norėčiau pakartoti stovyklos įspūdžius‘‘, ,,Dėkojame už puikiai praleistą laiką‘‘ ir t.t. Dalis vaikų norėjo, kad stovykla tęstusi kuo ilgiau.

Už puikiai praleistą laiką, dovanas nuoširdžiai dėkojame Agentūros – Visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondui. Džiaugiamės, kad yra žmonių, kurie neabejingi vaikų kryptingam ir kūrybingam užimtumui bei veiklai.

Visi tariame NUOŠIRDŲ AČIŪ ir tikimės tokio pat gražaus ir glaudaus bendravimo ir bendradarbiavimo ateityje.

Stovyklos ,,Menų malūnas‘‘ vadovės Raimonda Gasperavičienė ir Inga Strižigauskienė.