Dienos archyvas: 2011 21 birželio

Kiek rovė – neišrovė

Šį birželį septyniasdešimtą kartą atvertėme vieną iš juodžiausių Lietuvos istorijos puslapių. Birželio 14-oji – pirmųjų tremčių diena. Prasidėjo nežmoniškai sunki lietuvių tautos odisėja. Ją rašė mūsų inteligentai, ūkininkai, gamyklų ir įmonių vadovai, menininkai ir kt. Užsibrėžta buvo sunaikinti tautos žiedą, sovietizuoti ne tik Lietuvą, bet ir kitas Pabaltijo šalis. Norėta nuraminti nepasitenkinimo okupacija nuotaikas ir įvaryti baimę. Lietuva padalinta: vienoje pusėje vykdantieji valdžios užmojus, perduotus iš Maskvos, kitoje – išvežtieji. Jie kaip medžiai buvo rauti išrauti iš Tėvynės ir pasmerkti kentėti Sibiro šalčius. Per pirmąsias savaites prie Baikalo ir kitose apgyvendinti numatytose vietose žuvo pusė išvestųjų.

[svgallery name=”2011 Gedulo ir vilties diena”]

Žeimelio šitą nelaimė irgi neaplenkė. Į nelaimingųjų sąrašą pakliuvo mokyklos direktorius Balys Nainys. Mokytojo šviesus paveikslas ir šiandien tebėra gyvas moksleivių širdyse. Jo auklėtiniai, ruošiantis B. Nainio gimimo šimtmečiui paminėti, pasakojo, kaip ir ko mokė mokytojas. Jo vadovaujama mokykla stengėsi skiepyti dorą, meilę žmogui, ugdė krikščioniškas tiesas. Mokytojo pasėta gėrio sėkla rado atgarsį moksleivių sidruose. Deja,  B. Nainys, išvežtas kartu su trimis mažamečiais vaikais ir žmona, nebegrįžo – neaiškiomis aplinkybėmis mirė tremtyje. Vaikai su motina grįžo, praėję Sibiro kančias ir pažeminimą.

Kitas mūsų miestelio šviesuolis – pastorius E. Lejeris. Tikėdamas valdžios humaniškumu, parašė prašymą, kad būtų leidžiamas religinės apeigos bažnyčioje. Už tai jis buvo suimtas ir ištremtas. Latvių kapinėse jam pastatytas atminimo paminklas menamai kapo vietai pažymėti. Tikinčiųjų atmintyje liko jų pastorius kaip žmogus, organizavęs kultūrinius miestelio renginius ir labdarą.

Vėlesni išvežimai atplėšė nemažą Lietuvos dalį. Tai buvo didelių netekčių ir sukrėtimų metai. Apie įvykius tų dienų liudininkai negali kalbėti be ašarų akyse. Nelengvai prakalbinami ir grįžusieji iš nežmoniškų gyvenimo sąlygų.

Gedulo ir vilties dienos minėjime kalbėjusieji: Per. Razgus „Žiemgalos“ muziejaus direktorius, K. Valentinavičius, Žeimelio bendruomenės pirmininkas, ir šių eilučių autorė pabrėžė, kad lietuvių tauta išliko dėl to, kad geriausioji jos dalis išlaikė savyje vertybes, kurios buvo įaugę į ją: sąžiningumą, pagarbą žmogui, pagalba silpniesiems, meilę savo Tėvynei, gimtosioms vietoms.

Minėjimo rengėjai labai apsidžiaugė, kad susirinkusiųjų tarpe buvo ne tik mergaitės deklamavusios eiles, bet ir šiaip jauni žmonės. Ačiū jiems.

Dalyvavusieji, sulaikę kvapą, žiūrėjo filmus „Birželio ledas“ ir „Vaikai tremtyje“. Vaizdai priminė žmoniškąją kančią, tylų pasipriešinimą sugyvulėjusių žmonių siautėjimui. Žmogų sunaikinti galima, bet nugalėti – ne, – tokia išvada peršasi, stebint filmus, žiūrint į įspūdingai sukrautą atminimo žvakučių aukurą.

R. Railienė.

Išvyka pas ūkininką Gediminą Ališauską

Gediminas Ališauskas – išgirdus šią pavardę, visų pirmą sakoma: „Žmogus, sukūręs savo protėvių žemėje nuostabią 4 ha  gamtos oazę. Tik vėliau prisimenama, kad tai ūkininkas dirbantis virš 1000 ha. žemės.

[svgallery name=”2011 06 Pas Alisauska”]

Birželio 8 dieną Žeimelio vidurinės mokyklos 7 klasės mokiniai, pagal iš anksto numatytą veiklos kryptį „2011- veterinarijos gydytojo metai“ lankėsi pas ūkininką G. Ališauską. Ūkininko pagrindinė veiklos kryptis yra augalininkystė. Tačiau ūkyje auginamos ir kiaulės. Ūkininkas turi įsigijęs naujausią pašarų ruošimo ir kiaulių auginimo techniką. Pasak Gedimino „Kiaules auginti šiuo metu labai neapsimoka. Todėl kiaulių ūkis yra sumažintas iki minimumo. Auginama tik savoms reikmėms…“ Pastaruoju metu kiaulių aplankyti, dėl Lietuvoje siautėjančios ligos, nepavyko. Bet tai mokiniams nesutrukdė grožėtis Gedimino Ališausko sukurtu muziejumi po atviru dangumi, rankomis paliesti senąjį arklą, akėčias, arklio traukiamus žemės dirbimo padargus ir  įsėsti į patį naujausią traktorių, susipažinti su pakrovėjo galimybėmis, kurios gali pakilti į 7 metrų aukštį. Įspūdingoje akmenų karalijoje vaikai ieškojo dviejų vienodų akmenų, tačiau ūkininkas įspėjo „Jų čia yra virš 3 tūkstančių – bus sunkoka“. Pačiame sodybos centre iškaltas akmeninis ratas, tai sodybos simbolis bylojantis nesibaigiančią gyvenimo tėkmę, senolių, tėvų ir dabarties didžiulę meilę žemės ūkiui. O ūkininkas nesiliovė stebinti svečių. Jis iš savo arbatų sodo vaikams pateikė trijų rūšių mišinių arbatų: 1. Juozažolės, Raudonėlio, Šalavijo. 2. Krūmininės perilės, Šeivamedžio žiedo, Medetkos. 3. Mėtos, Melisos, Čiobrelių. Pastaroji, dėl ypatingo kvapo jaunimui labai patiko. Tad tą pusdienį mokiniai pailsino kūną ir sielą. Pakruojo rajono VMVT ūkininkui Gediminui Ališauskui padėkojo už nuoširdumą, vaišingumą, meilę žemės ūkiui bei švietėjišką darbą jaunimo tarpę ir įteikė padėkos raštą.

Kęstutis Valentinavičius.