Kas naujo Žeimelio bendruomenės centre?

Šių metų lapkričio mėnesį Žeimelio bendruomenės centro tarybos narė Vida Paliliūnienė pakvietė Žeimelio žmonės dalyvauti steigiamo senjorų klubo veikloje. Susirinko gražus būrys žmonių ir išrinko klubo tarybą, o prezidente šios idėjos puoselėtoją Vida Paliliūnienę. Klubo prezidentė ir susirinkusieji senjorai pirmajame susirinkime  nusimatė klubo veiklos tikslus ir kryptis. Viena iš svarbiausių, tai suburti vyresnės kartos žmones turiningai veiklai, kuri turėtų auklėjamąją įtaką Žeimelio visuomenei, o ypač jaunimui. Šiuo metu klubo narės jau yra numačiusios pravesti savo pirmąjį renginį „Puoselėjame Advento tradicijas“. Šiuo metu žmones vis labiau įsisuka į Kalėdinių dovanų verpetą, vaikosi brangių dovanų ir jas dovanoja, bet užmiršta nuoširdžią šypseną, kuris uždega mūsų širdyse jaukią, šiltą šilumą…

Mielieji, artėjančių švenčių proga paspauskime vienas kitam ranką ir nusišypsokime, linkėdami viens kitam geros sveikatos ir sėkmės…

Žeimelio bendruomenės centro senjorų klubas