Mėnesio archyvas: gruodžio 2010

Senjorų sambūriui praėjus

Šventinis laikotarpis visada būna laukiamas, nes kiekvieną pakylėja dvasiškai. Ir ta didelė, šilta dvasia ateina iš amžių glūdumos, iš mūsų protėvių, senolių – mums artimų žmonių. Gal todėl kiekviena šiltoji gyvasties banga mums yra labai brangi. Ji užpildo kiekvieno iš mūsų sielą, aplanko namus, įžiebia viltį tikėjimo ir įprasmina mūsų gyvenimą. Su ta garbinga misija Žeimelio bendruomenės centro senjorų klubas buvo susirinkęs prieššventiniam vilčių ir apmastymo vakarui. Būtent tokiuose vakaruose, kai kiekvienas ištartas žodis skamba iš sielos gelmių, su dovana ir viltimi, kai kiekvienas šventinio stalo patiekalas paruoštas gyvenimo vagų išvagotų rankų, uždega mumyse didelį šviesos ir tikėjimo židinį.

This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery

Ir kai visų prie stalo esančių veidai nušvinta gerumo šypsena, norisi ja pasidalinti su tais, kurie liko namuose, įkalinti metų naštos, kuriems reikia atjautos ir paprasto dėmesio. Tada  į pagalbą ateina ilgai lauktas Kalėdų senelis. Tai jis kiekvienam Žeimelio senoliui atnešė į namus Kalėdinės dvasios, palinkėjo sveikatos, laimės. Priminė, kad tik Jūsų mielieji seneliai, močiutės dėka  gyva Kalėdų dvasia. Ir tik Jūsų dėka ji gyvuos tėvų ir vaikų širdyse.

Su šventėmis jus visus!

Žeimelio bendruomenės pirmininkas Kęstutis Valentinavičius.

Kas naujo Žeimelio bendruomenės centre?

Šių metų lapkričio mėnesį Žeimelio bendruomenės centro tarybos narė Vida Paliliūnienė pakvietė Žeimelio žmonės dalyvauti steigiamo senjorų klubo veikloje. Susirinko gražus būrys žmonių ir išrinko klubo tarybą, o prezidente šios idėjos puoselėtoją Vida Paliliūnienę. Klubo prezidentė ir susirinkusieji senjorai pirmajame susirinkime  nusimatė klubo veiklos tikslus ir kryptis. Viena iš svarbiausių, tai suburti vyresnės kartos žmones turiningai veiklai, kuri turėtų auklėjamąją įtaką Žeimelio visuomenei, o ypač jaunimui. Šiuo metu klubo narės jau yra numačiusios pravesti savo pirmąjį renginį „Puoselėjame Advento tradicijas“. Šiuo metu žmones vis labiau įsisuka į Kalėdinių dovanų verpetą, vaikosi brangių dovanų ir jas dovanoja, bet užmiršta nuoširdžią šypseną, kuris uždega mūsų širdyse jaukią, šiltą šilumą…

Mielieji, artėjančių švenčių proga paspauskime vienas kitam ranką ir nusišypsokime, linkėdami viens kitam geros sveikatos ir sėkmės…

Žeimelio bendruomenės centro senjorų klubas