Paminėta birželio 14 diena – Gedulo ir vilties diena.

Žeimelio bendruomenės centras organizavo šventinį minėjimą skirtą Gedulo ir vilties dienai. Į renginį buvo pakviesti žmonės, kurie tų dienų visą skausmą nešioja savo širdyse. Po Žeimelio seniūnijos seniūno Algirdo Budniko žadžių kiekvieno atėjusio į renginį žmogaus rankoje sužibo atminimo žvakutė. Be kaltės kalti žmonės, kurių jau nebėra mūsų tarpe buvo pagerbti tylos minute.

Gedulo dienos minėjimas Žeimelyje 2010 birželio 14 d.
Gedulo dienos minėjimas Žeimelyje 2010 birželio 14 d.

Minėjimo metu buvo skaitomos poeto Bernardo Brazdžionio eilės. Tų dienų faktus ir skausmingą statistiką pateikė Žeimelio „Žiemgalos“ muziejaus direktorius Pranas Razgus. Prisiminimais dalijosi buvusi tremtinė Laima Kaupienė, Zigmantas Paliliūnas. Skambėjo tremtinių dainos. Norėtųsi padėkoti Emilijai Grubinskienei už entuziazmą ir energiją ruošiant iškilmingą minėjimą. Taip pat norėtųsi padėkoti visiems žmonėms atėjusiems į renginį, nes pats tikriausias žinios nešimas ir tų dienų bylojimas yra tremtinio kalba, kuri perduodama iš kartos į kartą.

Organizatoriai džiaugėsi, kad renginys pavyko, nes renginyje dalyvavo daug Žeimelio jaunimo. Ir nesvarbu, kad jie suvažiavę į Žeimelio aikštę atokiai stebėjo renginį, sužinojo, kad ne vien rožėmis klotas laisvos Lietuvos kelias.

Žeimelio bendruomenės centro tarybos pirmininkas Kęstutis Valentinavičius.