Mėnesio archyvas: birželio 2010

„Vingių giminės suvažiavimo“ – Joninių akimirkos

Kai kas visą savaitę „naglai“ pranešinėjo, kad birželio 23 dieną Joninių naktį visoje Lietuvoje lis. Vietomis gausiai. Drįstu teigti, kad Žeimelis (Pakruojo  raj.) yra stebuklinga vieta. Todėl šį vakarą, o ypač naktį, Žeimelio miestelio centre dėjosi tikri stebuklai. Lietus nelijo. Tik stebuklinga, legendomis apipinta Joninių „Rasa“ ir visų ieškotas, vienintelis „Paparčio žiedas“ pražydo vienai mergaitei Rugilei, jis džiugino ir gaivino visų širdis…

This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery

Nuo pat 20 valandos iš visų pakampių, kampų, trobesių ir pirtelių rinkosi plati Jono ir Janinos Vingų giminė. Ėjo šventiškai nusiteikę, nešini šypsenomis pro giminės vartus ir džiaugėsi, kad tiek daug jų beesama. Visus atvykėlius pasveikino vyriausias Vingių Jonas su savo visiškai numylėta Katre. Į renginį sugužėję Jonai ir Janinos buvo papuošti skrybėlėmis ir ąžuolų vainikais. Jų šypsena ir gera nuotaika taip užspirgino Žeimelio orą, kad bematant užsidegė aukuras. Va tada ir prasidėjo… Sudrebino žemę Žeimelio kultūros namų pučiamųjų orkestras (vadovas Stanislovas Zuokas), iš džiaugsmo pradėjo šokti ratelius tautiniais drabužiais pasipuošę vaikų darželio „Ąžuoliukas“ mažieji šokėjai (vadovė Laima Karpavičiūtė), vėliau pragydo dvi lakštingalos – Žeimelio vidurinės mokyklos dainorėlės, pusseserės Vita ir Jolita, na galiausiai neišlaikė ir Žeimelio žemės ūkio mokyklos auklėtinės (vadovė Edita Dovidonienė), užtraukė giminių himną, net  Vingių giminės senoliai sukluso. Kai visi išdainavo pusė savo dainų, stojo du „geležiniai“ vyrai – „Geležiniai balsai-2“. Šį kartą vyrai iki paryčių žvangino ne metalu, o klavišais ir skrabalais. Džiaugėsi organizatoriai –  Žeimelio seniūnija ir naujai atgimęs Žeimelio bendruomenės centras, kad galiausiai pavyko suburti giminės atstovus iš visų institucijų, esančių Žeimelyje. Todėl norėtųsi padėkoti rėmėjams: Žeimelio žemės ūkio bendrovei, Žeimelio žemės ūkio mokyklai, Žeimelio girininkijai, E. Mozūro individualiai įmonei, UAB „Kanrugei“, UAB „Žiemagrai“, vietos ūkininkams už sūrį ir dovanėles, bei Pakruojo policijos ekipažui už palaikytą viešąją tvarką. Būtina parašyti ištartus Vingių Katrės ir Vingių Jono žodžius: „JŪS MUMS – MES JUMS, IR ŽEIMELIO BENDRUOMENĖ GYVUOS“…

Žeimelio bendruomenės centro tarybos pirmininkas Kęstutis Valentinavičius.

„Vingių giminės suvažiavimas“ – JONINĖS

Birželio 23 dieną 20 val. Žeimelio miestelio aikštėje vyks neeilinis „Vingių giminės suvažiavimas.“ –  JONINĖS.  Dainuos ir šoks vingių giminės mergičkos, vaikai, ir vaikaičiai. Kviestinai dainorėliai  du vyrai su geležiniais balsais. „Geležiniai balsai – 2“ Pakruojis. Kiek žinoma rengėjams, apie 12 val. nakties turėtų pražysi laimingasis PAPARČIO žiedas. Tik gaila, kad vienas…

Organizatoriai: Žeimelio bendruomenės centras ir Žeimelio seniūnija.

Paminėta birželio 14 diena – Gedulo ir vilties diena.

Žeimelio bendruomenės centras organizavo šventinį minėjimą skirtą Gedulo ir vilties dienai. Į renginį buvo pakviesti žmonės, kurie tų dienų visą skausmą nešioja savo širdyse. Po Žeimelio seniūnijos seniūno Algirdo Budniko žadžių kiekvieno atėjusio į renginį žmogaus rankoje sužibo atminimo žvakutė. Be kaltės kalti žmonės, kurių jau nebėra mūsų tarpe buvo pagerbti tylos minute.

Gedulo dienos minėjimas Žeimelyje 2010 birželio 14 d.
Gedulo dienos minėjimas Žeimelyje 2010 birželio 14 d.

Minėjimo metu buvo skaitomos poeto Bernardo Brazdžionio eilės. Tų dienų faktus ir skausmingą statistiką pateikė Žeimelio „Žiemgalos“ muziejaus direktorius Pranas Razgus. Prisiminimais dalijosi buvusi tremtinė Laima Kaupienė, Zigmantas Paliliūnas. Skambėjo tremtinių dainos. Norėtųsi padėkoti Emilijai Grubinskienei už entuziazmą ir energiją ruošiant iškilmingą minėjimą. Taip pat norėtųsi padėkoti visiems žmonėms atėjusiems į renginį, nes pats tikriausias žinios nešimas ir tų dienų bylojimas yra tremtinio kalba, kuri perduodama iš kartos į kartą.

Organizatoriai džiaugėsi, kad renginys pavyko, nes renginyje dalyvavo daug Žeimelio jaunimo. Ir nesvarbu, kad jie suvažiavę į Žeimelio aikštę atokiai stebėjo renginį, sužinojo, kad ne vien rožėmis klotas laisvos Lietuvos kelias.

Žeimelio bendruomenės centro tarybos pirmininkas Kęstutis Valentinavičius.

„Giesmių šventės“ 2010 įspūdžiai (Nuotraukų galerija)

Paprašytas papasakoti liuteronų kun. Juozas Mišeikis, apie Žeimelyje įvykusią Giesmių šventę sakė, kad šiemet yra jubiliejiniai metai: LEBMS 15-os metų, Lietuvos nepriklausomybės 20-metis, ir 470 metų nuo pirmosios Žeimelio bažnyčios pastatymo. Žeimelyje tokia šventė organizuota pirmą kartą, dar ir todėl, kad šiaurės Lietuvoje tokie renginiai reti. Šiemet buvo pasirinktas Žeimelis, siekiant ir iš įvairių Lietuvos vietų suvažiavusius dalyvius supažindinti su miesteliu bei jo bažnyčia. Susirinko 11 chorų bei ansamblių iš liuteronų ir reformatų bažnyčių: Vilniaus, Tauragės, Klaipėdos, Kretingos, Ž. Naumiesčio, Šilutės, Kauno bei Pagėgių. Du pučiamųjų orkestrai iš Klaipėdos ir Šilutės. Šventinėje pamaldų liturgijoje buvo giedamos mišių dalys iš kompozitorių S. Šimkaus, L. Abariaus, P. Bagdonavičiaus, FR. X. Gruberio mišių. Dalyvavo evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, daug kunigų, taip pat svečių iš Vokietijos ir Nyderlandų. Šventės dalyvius pasveikino Pakruojo savivaldybės mero pavaduotojas Romas Medzveckas.
Dalyvavo apie 170 choristų kurie ėmė rinktis jau ryte ir repetuoti, 15 val. eisana iš miestelio aikštės pajudėjo į bažnyčią kur ir vyko šventė.
Šventės įspūdžiai kuo geriausi, ir kadangi daugelis atvykusių į Žeimelį čia lankėsi pirmą kartą, juos nustebino tiek bažnyčios, tiek viso miestelio unikalumas, architektūra ir kiti šiam kraštui būdingi dalykai. Daug turiningai praleisto ir įdomaus laiko, daug kas mielai apsilankytų ir vėl, kad galėtų geriau susipažinti.

Tad siūlome prisiminti 2010 m. birželio 5d. (šeštadienį) vykusios tradicinės Lietuvos evangeliškų bažnyčių suaugusių bei jaunimo chorų ir ansamblių „Giesmių šventės“ – 2010 akimirkas.

Dėkojame Kęstučiui Pulokui ir Bartui Markevičiui už atsiųstas nuotraukas.

This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery

Daugiau Šventės akimirkų galite išvysti  Kęstučio Puloko sukurtoje nuotraukų galerijoje.

„Giesmių šventė“ -2010

2010 m. birželio 5d. (šeštadienį) vyks tradicinė Lietuvos evangeliškų bažnyčių suaugusių bei jaunimo chorų ir ansamblių „Giesmių šventė“ -2010, skirta Lietuvos nepriklausomybės 20-ies metų, bei Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandraugos 15-os metų sukaktims paminėti. Šventė vyks Žeimelio evangelikų liuteronų bažnyčioje; renginio pradžia 15 val. Kviečiame visus dalyvauti.

Organizatoriai: Žeimelio ev.liuteronų parapija,

Kun. Juozas Mišeikis

Mob.tel.: 860609273; e-paštas: juozasmiseikis@gmail.com

Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga

Tel. +370-46-31 33 79; fax. +370-46-49 29 07

Pylimo g.2, 91249 Klaipėda

e-paštas: lebms@takas.lt, www.lebms.lt